Wat is een Hub?

Een Hub is een bestaand vervoersknooppunt (treinstation, busstation, P&R, grote bushalte) waar je van het ene vervoersmiddel overstapt op het andere vervoersmiddel. De Hub is daarmee de schakel tussen het openbaar vervoer, doelgroepenvervoer, vervoer te voet, op de fiets, of met de auto.

Om alle vervoersstromen goed op elkaar te laten aansluiten en het overstappen aangenamer te maken worden bestaande knooppunten in de provincie Groningen opgewaardeerd tot Hubs. Een Hub moet een overstapplek worden waar je graag verblijft en waar voorzieningen zijn die jij als reiziger belangrijk vindt.

Hiermee kan de Hub meer zijn dan een optimaal vervoersknooppunt met daaraan gerelateerde voorzieningen; een Hub kan uitgroeien tot een sociaaleconomisch knooppunt van het dorp, de stadswijk of de regio. De Hub levert hiermee een bijdrage aan een leefbare en bereikbare provincie. De provincies Groningen en Drenthe, het OV-bureau en de gemeenten zijn gezamenlijk bezig met de ontwikkeling van het concept Hub en de realisatie van de Hubs. Iedere Hub is maatwerk.

Reis snel en comfortabel via de Hub

Reis snel en comfortabel via de Hub

Het idee achter de Hub

Inwoners van de provincies Groningen en Drenthe moeten kunnen rekenen op een betrouwbaar, toegankelijk en betaalbaar basisnetwerk van openbaar vervoer. De provincies Groningen en Drenthe hebben daarom een dekkend Basisnetwerk OV vastgesteld dat gegarandeerd is voor een periode van 10 jaar. Het Basisnetwerk OV bestaat uit alle spoorlijnen, de HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)-buslijnen en de basis-buslijnen.

Binnen het Basisnetwerk OV nemen de Hubs een centrale positie in. Vandaar dat er extra aandacht is om er voor te zorgen dat een Hub een prettige plek is om te wachten, reisinformatie aanwezig is, goede fietsenstallingen en ook mogelijk andere voorzieningen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oplaadpunt voor de (elektrische) fiets, een pakketdienst, een toilet of misschien wel een kiosk. Een Hub moet een aantrekkelijke en plezierige plek zijn, en bij voorkeur een markante plek in de omgeving. Een plek waar je wilt zijn en die je graag aan doet. Een plek die nadelen van overstappen en wachten minimaliseert.

Een Hub kan ook een ruimtelijk knooppunt van activiteiten zijn. Dit kan geboden worden door functies specifiek voor reizigers (kiosk, toilet) maar ook algemene maatschappelijke functies (gezondheidscentrum, crèche, school, winkel). Een Hub is de aangewezen locatie om meerdere voorzieningen te faciliteren en aan elkaar te koppelen. Juist in krimpgebieden biedt dit mogelijkheden als voorzieningen op eigen kracht niet meer in stand te houden zijn, zoals de huisarts, bibliotheek en buurtsupermarkten.

Geef uw mening over de Hub die u gebruikt

Geef u mening over de voorzieningen die u wenst op de 32 bestaande OV-knooppunten in de provincie Groningen. Deze vervoersknooppunten worden de komende jaren opgewaardeerd tot 'Hubs'. Een Hub moet een overstapplek worden waar je graag verblijft en waar voorzieningen zijn die reizigers belangrijk vinden. Van 7 tot en met 16 juni 2017 kunt u uw mening geven.

Geef uw mening